Condicions de Compra del Lloc Web de ADESCO SA.

(El present document és una traducció automàtica de la versió castellana que es pot trobar a Términos y condiciones del menú del peu)

1. Introducció
El present document conté les Condicions que regulen l’ús d’aquest lloc web i el contracte que ens vincula a nosaltres dos – Vostè i nosaltres – (d’ara endavant les “Condicions”). Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris (d’ara endavant “Vostè” / “la seva”) i els de ADESCO S.A. (Des d’ara “nosaltres” / “nostre” / “el Venedor”) en relació amb els productes / serveis que oferim a través d’aquest lloc web a què puguem redirigir mitjançant un link (en endavant designats conjuntament com els “Serveis de ADESCO SA “). Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions i la nostra Declaració de Privacitat abans de fer clic a la tecla “Autoritzar pagament” per a realitzar la comanda. En utilitzar aquest lloc web o fer una comanda a través del mateix, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Declaració de Privacitat, de manera que, si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb la Declaració de Privacitat, no ha de fer cap comanda. Aquestes Condicions podrien ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda. Si té alguna pregunta relacionada amb les condicions de compra o la política de privacitat pot consultar la nostra pàgina web o posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. Adescosa.com, que opera sota la denominació de ADESCO S.A., és una societat espanyola inscrita amb el NIF A08279689 amb domicili social a Can Cabanyes, 87, 08403, Granollers (Barcelona) Espanya.

2. Ús de la nostra pàgina web
Les presents Condicions són les úniques condicions aplicables a l’ús d’aquest lloc web i substitueixen qualsevol altra, excepte consentiment previ exprés i per escrit del Venedor. Aquestes Condicions són importants tant per a vostè com per a nosaltres ja que han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa. Vostè declara que, en fer la seva comanda, ha llegit i accepta sense cap reserva les presents Condicions. Vostè accepta que: Solament podrà fer Vostè ús del lloc web per realitzar consultes o comandes legalment vàlids. No podrà realitzar cap comanda especulatiu, fals o fraudulent. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents. També s’obliga Vostè a facilitar-de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb Vostè si cal (veure la nostra Declaració de privadesa ). Si no ens facilita Vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d’aquest lloc web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per a celebrar contractes vinculants.

3. Disponibilitat del servei
Els articles que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estaran únicament disponibles a Espanya (zona Península).

4. Com es formalitza el contracte
La present informació i els detalls continguts en aquest lloc web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per fer negocis. No hi haurà cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptat per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja se li hagués fet algun càrrec en el seu compte, l’import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat. Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Autoritzar pagament”. Després d’això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (el “Confirmació de comanda”). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu en què li confirmem que el producte està sent enviat (la “Confirmació d’Enviament”). El contracte per a la compra d’un producte entre nosaltres (Contracte) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d’Enviament. Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d’Enviament. No estarem obligats a subministrar-cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l’enviament dels mateixos en una Confirmació d’Enviament independent.

5. Disponibilitat dels productes
Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués Vostè haver abonado.

6. Negativa a tramitar una comanda
Reservat el dret de retirar qualsevol Producte d’aquest lloc web en qualsevol moment i / o a treure o modificar qualsevol material o contingut. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació de alguna comanda després d’haver enviat la Confirmació de comanda, i ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, de manera discrecional. No serem responsables davant Vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d’aquest lloc web, amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li haguem enviat la Confirmació de pedido.

7. Dret a desistir de la compra
Si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte en qualsevol moment dins el termini de 14 dies naturals des de la confirmació d’enviament de la seva comanda. En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per tals productes de conformitat amb la nostra Política de devolucions (veure la clàusula 13). El seu dret a desistir del Contracte serà d’aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què Vostè els va rebre. Haurà d’incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat o si ha patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el / s producte / s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, tracti amb cura raonable els productes mentre estiguin en la seva possessió i guardi, si fos possible, les caixes i embolcalls originals per al cas de devolució. Trobareu més detalls sobre aquest dret reconegut per llei, així com l’explicació sobre com exercitar-lo en la clàusula 13 de les presents Condicions, i un resum del mateix quan rebi la Confirmació d’Enviament. Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigente.

8. Lliurament
Sense perjudici del que estableix la clàusula 5 anterior i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda del / s producte / s relacionats en la Confirmació d’Enviament abans de la data de lliurament que figura a la Confirmació d’Enviament o bé, si no s’especifiqués cap data de lliurament, en el termini de 5 dies a comptar de la data de l’Confirmació d’enviament. El retard pot ser degut a les següents raons: Personalització dels productes; Articles especialitzats; Circumstàncies imprevistes; Zona de lliurament; Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Recordeu en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els diumenges. Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que el / s producte / s han estat “lliurat / s” en el moment de signar la recepció dels mateixos en l’adreça de lliurament convenida.

9 . Impossibilitat de lliurament
Si ens resulta impossible després de dos intents, efectuar el lliurament, intentarem buscar un lloc segur per deixar-li el paquet. Li deixarem una nota explicant-on es troba el seu paquet i com fer per recollir-lo. Si no va a ser al lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre día.

10. Transmissió del risc i la propietat
Els riscos dels Productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

11. Preu i pagament
El preu dels productes serà el que s’estipuli en cada moment al nostre lloc web, excepte en cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que Vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb Vostè, la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades. No estarem obligats a subministrar-li el / s producte / s al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmación d’Enviament) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte. Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut segons s’exposa a la nostra Guia de Despeses d’enviament. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Tramesa. Una vegada que hagi fet les seves compres, tots els articles que vol comprar s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho: Feu clic al botó “Afegir a la Cistella” Feu clic al botó “Realitzar Compra”. Ompli o comprovi la informació de contacte, les dades de la seva comanda, l’adreça a la que desitja que li sigui enviat la comanda i la direcció a la qual caldrà remetre la factura. Introdueixi les dades de la targeta de crèdit. Feu clic a “Confirmar comanda” Podrà fer el pagament amb les targetes Visa i Mastercard. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Usted.

12. Impost sobre el valor afegit
De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA), excepte les que tinguin per destinació Canàries, Ceuta i Melilla. Referent a això i, de conformitat amb el capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’IVA, els lliuraments s’entenen localitzades a l’Estat membre que consti a la adreça de lliurament dels articles, sent l’IVA aplicable el tipus legalment vigent en cada Estat membre de la destinació dels articles que s’hagi consignat en cada comanda. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobarien exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 146 de l’esmentada Directiva, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’ells.

13. Política de canvis / devolucions
Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra. Política de canvis. Tornar un producte sota el Dret de desistiment legal de 14 dies naturals. La llei reconeix als clients de la Unió Europea el dret de desistir de la seva compra durant un termini de set dies laborables a comptar de l’endemà de la recepció del producte. Per a més informació consulta els teus drets de consumidor. Per tant, quan vulguis tornar teva comanda durant aquest període, sense que ADESCO S.A. hagi comès cap error per part seva, et reemborsem l’import i les despeses d’enviament associats al lliurament de la comanda de la següent manera: -Si tornes un producte que formava part d’una comanda de diversos productes, et reemborsarem les despeses d’enviament corresponents a aquest producte -Si tornes la comanda en la seva totalitat, et reemborsarem les despeses d’enviament corresponents a tota la comanda -Per tot producte lliurat fora d’Espanya, et reemborsem les despeses corresponents a un enviament estàndard -Si recollim un producte al teu domicili, ens reservem el dret de facturarte les despeses de la recollida -Si utilitzes una etiqueta de devolució amb franqueig pagat, deduirem les despeses de la devolució de l’import total del reemborsament Llevat que la devolució hagi estat causada per un error de ADESCO SA o que el producte presenti un defecte, és te danyat o sigui incorrecte, no et reemborsarem les despeses de devolució, ni cap altre servei relacionat amb la teva comanda. Tornar un producte durant un termini de 30 dies Si vols tornar un producte un cop transcorreguts 7 dies laborables i fins a 30 dies després que l’hagis comprat, et reemborsarem únicament el seu import. No et reemborsarem les despeses d’enviament (que el web estan inclosos en el preu del producte però que desglossant el preu unitari cal considerar unes despeses de transport de 30 euros / palet), les despeses de devolució ni cap altra despesa o servei relacionat amb la teva comanda. Política de canvis ADESCO S.A. no admet canvis de productes. Si vols canviar un producte, hauràs de tornar teva compra sol·licitant un reemborsament i realitzar una nova comanda. Només és possible rebre el reemborsament d’una devolució si aquesta es realitza segons la nostra política de devoluciones.

14. Devolucions de productes defectuosos
En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, o bé trucant per telèfon al número 93 568 99 00 on li indicarem la forma de procedir. El producte el podrà retornar lliurant al seu domicili a un missatger que enviarem. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si és procedent la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent la devolució o substitució de l’article no conforme. Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigente.

15. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat
La nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en el nostre lloc web estarà condicionat segons les garanties donades pel fabricant de cada producte i qualsevol modificació serà responsabilitat del fabricant. A causa de la naturalesa oberta d’aquest lloc web ia la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web llevat que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa. Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren “en l’estat en què es troben” i sense garanties expresses, implícites o que es derivin de qualsevol altra manera. En la mesura del possible segons ho permeti la llei, excloem totes les garanties deixant fora de perill aquelles garanties que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors. El que disposa la present clàusula no afectarà als seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret a desistir el Contrato.

16. Propietat intel·lectual
Vostè reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en que l’hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacto.

17. Comunicacions per escrit
La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb Vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, Vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per ley.

18. Notificacions
Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord amb el que disposa la clàusula 16 i llevat que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

19. Esdeveniments fora del nostre control
No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( “Causa de Força Major”) . Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran en especial (sense limitació) el següent: Vagues, tancaments patronales o altres mesures reivindicatives. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d’altres governs. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport. S’entén que la nostra obligació de compliment en virtut d’algun Contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri aquest període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

20. Renúncia
Si durant la vigència d’un contracte, deixéssim d’insistir en el compliment estricte d’alguna de les obligacions assumides en virtut del mateix o d’alguna de les presents Condicions, o si deixéssim d’exercitar algun dels drets o recursos que estiguéssim facultats a exercitar o interposar en virtut d’aquest Contracte o aquestes Condicions, tal fet no constituirà una renúncia a aquests drets o recursos ni li exonerarà a Vostè de complir amb aquestes obligacions. Les renúncies que fem a exigir el compliment no constituiran una renúncia per la nostra part a exigir compliments posteriors. Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions té efecte, tret que s’estipuli de forma expressa que és una renúncia i se li comuniqui a Vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l’apartat de Notificacions anterior.

21. Divisibilitat
Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin considerades invàlides, il·legals o inexecutables en alguna mesura per l’autoritat competent, se separaran de la resta de condicions i disposicions que seguiran sent vàlides en la mesura que així ho permeti la llei.

22. Integritat del contracte
Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en els mateixos constitueixen l’acord íntegre existent entre Vostè i nosaltres en relació amb l’objecte del contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit. Vostè i nosaltres reconeixem haver accedit a celebrar el present Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions. Ni Vostè ni nosaltres disposarem de recursos davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (llevat que s’hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l’únic recurs de què disposarà la una altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condiciones.

23. El nostre dret a modificar aquestes condidiones
Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què s’efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de privadesa, en el cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que Vostè hagués fet previamente.

24. Legislació aplicable i jurisdicció
Els contractes de compra de productes a través del nostre lloc es regiran per la legislació espanyola. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigente.

25. Comentaris i suggeriments
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

0
La meva cistella