Preparem aigües personalitzades segons les necessitats específiques del client.

Aigües amb un pH concret, una conductivitat o salinitat específica...

Servei òptim per a indústries que requereixen aigua d’una composició determinada.

Ens adaptem al tipus d'envàs i quantitat que millor s'ajusti a les seves preferències.

Encarregar aigua potable

Si desitja aigua personalitzada, demani'ns un pressupost detallant les característiques específiques de l'aigua i quantitat que en necessita. Farem una anàlisi específica per a vostè en el nostre laboratori i li enviarem el detall de la proposta i el seu pressupost.

Demanar pressupost

- Exemples d'aigües personalitzades -

"Per a la nostra planta d'assaigs de corrosió de metalls necessitàvem aigua segons la normativa vigent. Adesco va desenvolupar un tipus d'aigua que funciona perfectament a les nostres cambres de boira salina."

Antonio, responsable de laboratori d'indústria metal·lúrgica

"Juntament amb l'equip tècnic d’Adesco vam aconseguir una aigua desionitzada amb els paràmetres que requeríem per a la producció dels nostres productes."

Joan, responsable de producció d’empresa alimentària