Puresa | Produïm aigua d'alta qualitat que compleix tots els estàndards i normatives.

Control | La nostra planta gaudeix d'un sistema de control de paràmetres automatitzat i informatitzat per a un control constant.

Rapidesa | Servei ràpid i eficaç; ens adaptem a tot tipus i grandària de clients.

Sostenibilitat | Produïm buscant sempre el mínim malbaratament de recursos i el mínim impacte ambiental.

- Fitxa tècnica de les nostres aigües -

Aigua destil·lada | desionitzada | desmineralitzada

Fórmula

H2O

pH

5.50-7.50

Conductivitat

< 1.25 microsiemens/cm

Normativa

ISO 3696, ASTM D1993

Aigua desionitzada plus

Fórmula

H2O + higienizante

pH

5.50-7.50

Conductivitat

< 1.5 microsiemens/cm

Bacteris Aerobis

≤ 10 ufc / ml

Normativa

Higienitzant apte segons reglament (CE) núm. 1223/2009 i apte segons ordre SSI/304/2013.

Aigua purificada

Fórmula

H2O

Conductivitat

< 1.3 microsiemens/cm

Bacteris Aerobis

≤ 100 ufc / ml

Normativa

Farmacopea Europea (pH.Eur.), USP.

Aigua potable

Fórmula

H2O

pH

6.50-8.50

Conductivitat

< 500 microsiemens/cm

Normativa

RD 140/2003

Aigua salina

Fórmula

H2O + 5% NaCl

pH

6.50-7.20

Normativa

ISO 9227